HomemadeTonno

Maalinkasta  qofna wax makarin karo  waa iska fiican tahay in qofku  week ama labo  oo sameysto  suugo dhigaal noqon karta  si uu waqti uGu helo howlihiisa kale

Homemade spagetti

Suugo dhigaal ah

Waa wax aad ufiican inaad samaysataa tonno aad taqaan waxaad kasamaysay aana lahayn conservant iyo wax  lagu raajiyo

Kheerto Faafaale 

Inaad ku samaysataa gurigaaga pasta aad hubto oo aan waqtina kaa qaadayn  waa kalsooni iyo cuno caafimaad qabta  

EMAIL-samsamfaafaale@gmail.com TWITTER-kheerto.Instgr-kheertofaafaale